ASZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ASZF/

A https://levarybag.com webáruházának (a továbbiakban: Webáruház)

Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF)

A Webáruház üzemeltetőjének adatai:

Cégnév: Hegymegi Artúr E.V.

Székhely: 2030 Érd, Ciklámen u. 1/b

Nyílvántartási szám: 51906131

Adószám: 68549873-1-33

Statisztikai számjel: 68549873-9003-231-13

E-mail elérhetőség: levarybag@gmail.com (a továbbiakban: Üzemeltető)

Telefonszám: +36305783866

A szerződés alanyai:

 1. Megrendelő:A Webáruház Megrendelőjévé azon természetes és jogi személyek válhatnak, akik a Webáruház felületének alkalmazásával megrendelést aktiválnak és ezen aktiválási folyamat részeként elfogadják a Webáruház által előírt jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF), Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat. Amennyiben a jelen ÁSZF-ben foglalt szabályok eltérnek a fogyasztónak minősülő Megrendelők és a jogi személy Megrendelők vonatkozásában, úgy ezt a Webáruház az ÁSZF-ben egyértelműen és kifejezetten jelzi.
 2. Webáruház:A Webáruház egyéni vállalkozó, amely a weboldal üzemeltetését biztosítja és a Megrendelőkkel vásárlásaik alkalmával eladóként jogviszonyba kerül.
 3. Szállító:a szállítás helyétől függően az áru kiszállítására igénybe vett harmadik személy, aki gazdaságilag elkülönül a Webáruháztól, és ezen tevékenységért vállalkozási díj illeti meg a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint.
 4. Általános rendelkezések és felhasználási feltételek, az ÁSZF hatálya:

 1.1. Jelen ÁSZF teljes egészében nyilvános, a Webáruház minden általában elvárható intézkedést megtett annak érdekében, hogy a Megrendelő az ÁSZF-et még a szerződéses jogviszony létrejötte előtt megismerje.

 1.2. Minden a Weboldalon (https://levarybag.com) megrendelhető termékre és szolgáltatásra nézve a jelen Általános Szerződési Feltételeket kell alkalmazni.

 1.3. A Weboldalra történő belépéssel, a Weboldal használatával és a megrendelés leadásával a Megrendelő kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Webáruház használatára és szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (beleértve az Adatvédelmi Szabályzatot is) és annak minden pontjával egyetért – abban az esetben is, amennyiben ezen szerződési feltételek eltérnek a szokásos piaci gyakorlattól. Az Adatvédelmi Szabályzatban és a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak el nem fogadása esetén a Megrendelő és a Webáruház között szerződéses jogviszony nem jön létre.

1.4. A Weboldalra történő belépéssel, a Weboldal használatával és a megrendelés leadásával a Megrendelő kijelenti, hogy mindenre kiterjedően ismeri és elfogadja az internetes vásárlás korlátait.

1.5. A Weboldalon felhasznált védjegyek és egyéb védett tartalmak jogosulatlan felhasználása tilos, a jogosulatlan felhasználás büntetőjogi és polgári jogi jogkövetkezményeket vonhat maga után, ennek megfelelően tilos a Webáruházban megjelenő bármilyen tartalom vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése. A Megrendelő a Webáruházban vásárolt termékeket az Üzemeltető előzetes, írásbeli engedélye nélkül kereskedelmi forgalomban nem értékesítheti.

 1.6. A Webáruház minden az adott helyzetben általában elvárhatót megtesz a Weboldalon feltüntetett adatok pontosságáért, azonban az esetlegesen pontatlanul, vagy helytelenül feltüntetett adatokért, a Webáruház működését biztosító informatikai rendszer hibáiért felelősséget nem vállal.

 1.7. A szerződés, illetve az azzal kapcsolatos kommunikáció nyelve a magyar és angol. A szerződés teljesítésével kapcsolatos kommunikációért a Webáruház díjat nem számít fel.

 1.8. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan országra, ahová a Webáruház a megrendelt Termék(ek) szállítását vállalja.

 1. A szerződés tárgyára vonatkozó rendelkezések:

2.1. A Webáruház az Üzemeltető által gyártott táskákat és kiegészítőket (a továbbiakban: Termék/Termékek) forgalmaz. A Termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a tényleges Terméktől. A Webáruház a Termékek mellett rövid leírásban feltünteti az adott Termék jellemzőit, tulajdonságait, melyek tájékoztató jellegűek.

2.2. A megjelenített Termékek a Webáruházon keresztül rendelhetők meg. A Termékek árai az minden egyéb adót és termékdíjat, stb. tartalmaznak – kivéve az Európai Unión kívüli szállítással felmerülő esetleges vámokat, valamint a szállítás költségeit.

 2.3. A Webáruház nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért vagy Termék jellemzőkért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, a Termék(ek) közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra vagy jellemzőre. Ilyen esetekben a Webáruház nem köteles a Termék(ek)et a Weboldalon feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a megrendelés visszaigazolásában köteles felajánlani a helyes áron történő szállítást, amely ajánlat ismeretében a Megrendelő, döntése szerint jogosult a Termék(ek)et a helyes áron megrendelni, vagy jogosult bármely hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállni a vásárlási szándékától – amely esetben azonban egyik fél sem jogosult a hibás ár feltüntetésből eredően bármilyen vagyoni, vagy nem vagyoni természetű igényt érvényesíteni a másik féllel szemben.

 2.4. Amennyiben akciós ár vagy egyéb kedvezményes lehetőség kerül bevezetésre, úgy a Webáruház teljes körűen tájékoztatja a felhasználókat az akció időtartamáról, igénybevételének feltételeiről.

 1. A vásárlás folyamata:

3.1. A megvásárolni kívánt Termék(ek) mellett található „kosárba" ikonra történő kattintással a kiválasztott Termék – a Megrendelő által megadott darabszámban – a Megrendelő virtuális kosarába kerül. A Termékek kosárba helyezése még nem jelent megrendelési kötelezettséget; a vásárolni kívánt mennyiség a termékek mellett megjelenő négyzetbe kattintva növelhető, a termék alatt megjelenő sávba kattintva kiválasztható a szállítás országa, a kiválasztott Termék törölhető, a Megrendelő visszatérhet a Webáruházba, ahol folytathatja a Termék(ek) kiválasztását új, vagy további Termékeket adhat a kosarához.

 3.2. A kiválasztott Termékek és azok darabszámának véglegesítését követően a "megrendelés" gombra kattintva, a fizetést lehet kiválasztani, a szállítási módot, majd az oldal a Megrendelőt a fizetési oldalra irányítja, ha kártyás fizetést választotta.

3.3. Következő lépésként a Webáruház felajánlja a Megrendelő számára a lehetséges szállítási célországokat, amelyek közül a Megrendelő szabadon választhat. A Szállítási feltételeket a jelen ÁSZF 5. pontja tartalmazza. A Megrendelő fizetési oldalon adhatja meg a számlázással és szállítással kapcsolatos adatokat. A megadott adatok pontosságáért a Megrendelő felel, a Webáruház kizárja a felelősségét az adatok pontatlan, téves vagy hiányos megadásából eredő esetleges késedelemért és károkért.

 3.4. A „megrendelés" ikonra kattintva lehet elküldeni a megrendelést, mellyel a Megrendelő egyben hozzájárul az megrendeléshez kapcsolódó informatikai adathalmaz Webáruház számítógépes rendszere általi fogadásához, illetve annak feldolgozásához, továbbá ezzel kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF és Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmát maradéktalanul megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.5. A „Megrendelés" gomb megnyomása a feltüntetett (az egyéb adókat, termékdíjakat, stb. magában foglaló) összegre vonatkozó fizetési kötelezettséget vonja maga után. A rendszer ezt követően átirányítja a megrendelőt a fizetőfelületre, ahol bankkártyával kerül sor a termék kifizetésére, amenyiben az előre utalást választotta, az utalandó számlaszámot a visszaigazoló e-mailben találja.

 3.6. A Termékek megrendelésére vonatkozó szerződés a Termék árának megfizetésével és a Webáruház általi visszaigazolásával jön létre, mely visszaigazolást a Webáruház 48 (negyvennyolc) órán belül köteles elektronikus úton – a Megrendelő által a megrendelés, vagy a regisztráció során megadott e-mail címre – megküldeni. A megrendelés leadásával és annak a Webáruház általi visszaigazolásával létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt a Webáruház nyilvántartja (a továbbiakban: Szerződés). Amennyiben a visszaigazolás 48 (negyvennyolc) órán belül nem érkezik meg a Megrendelőhöz, úgy a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Ilyen esetben kérjük vegye fel a kapcsolatos a Webáruházzal a fenti elérhetőségek valamelyikén.

 3.7. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Webáruházhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Webáruház kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a megrendelési visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Megrendelő rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, internet-, szerver-, egyéb technikai hiba esetén, vagy egyéb okból, amely a Megrendelő gondatlanságára vezethető vissza. Ilyen esetekben a felek között a Szerződés nem jön létre.

3.8. A Szerződésben foglaltakat a Megrendelő köteles teljesíteni és betartani, a megrendelt Termék(ek)et átvenni. Amennyiben a Megrendelő a Termék(ek)et nem veszi át, a Webáruház jogosult a felmerült kárai (így különösen, de nem kizárólagosan a kiszállítás és a visszaszállítás díja) megtérítését követelni, jogosult továbbá a Megrendelőt a Webáruház további használatából kizárni.

 3.9. A Megrendelő a Webáruház bármely elérhetőségén (e-mail, telefon) hétköznapokon reggel 9 és délután 17 óra között érdeklődhet megrendelt Termékekkel kapcsolatban.

3.10. A megrendelt Termékekről – továbbá a szállítási díjról – a Webáruház számlát készít, melyet a fizetést követően a szállítással egyidejűleg küld meg a Megrendelőnek. A számlát a Webáruház a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolja.

 1. Fizetési feltételek:

 A megrendelt Termékek vételárát a Megrendelő két úton fizetheti meg:

4.1. a teljes vételárat és a szállítási költségeket megfizetheti a kiszállítást megelőzően átutalással, vagy 

4.2. a teljes vételára és a szállítási költségeket megfizetheti a PAYPAL fizetési rendszerén keresztül

4.3. a fizetői  oldalon megjelenő BORGUN Bank biztonságos rendszerén keresztül bankkártyával.

A Webáruház sem a Megrendelő, sem az Üzemeltető bankja felé nem továbbít vásárlói adatokat, és a Webáruház sem kap a Megrendelő bankjától banki adatokat, kivéve a tranzakció sikerességéről szóló igazolást.

 4.4. A fentiekben meghatározottaktól eltérő fizetési módot vagy feltételt, így például csekket, vagy váltót a Webáruháznak nem áll módjában elfogadni.

 1. Szállítási feltételek:

A Webáruházban megvásárolt Termék(ek)et Magyarországon belül a Megrendelés visszaigazolását követő 15 (Tizenöt) munkanapon belül kiszállítja a Megrendelőnek, a választott módon. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az egyéb célországokba történő megrendelés esetén a szállítási idő 15 (Tizenöt) munkanapnál több is lehet. A szállítási módok – a szállítási címtől függően – az alábbiak lehetnek: Magyarországon belül MPL csomagként vagy Foxpost automatába, Foxpost házhozszállítással,  külföldre történő szállítás esetén MPL csomagként.

A szállítás költsége csomagonként eltérő lehet. Az Európai Unión kívül történő szállítás esetén a szállítás vámköteles lehet, melyre a Webáruháznak nincsen ráhatása, ennek összegét a Termék vételára nem tartalmazza.

5.1. A Webáruház által megbízott szállító a megrendelt Termék(ek)et munkanapokon reggel 8 és délután 6 óra között szállítja ki a Megrendelő által megadott szállítási címre. A Termékeket tartalmazó csomag sikertelen kiszállítása esetén a szállító értesítést hagy a szállítási címen, amely értesítőn található telefonszámon lehet egyeztetni a futárral a csomag ismételt kézbesítésének időpontjáról. Ennek hiányában a futár az első sikertelen kézbesítést követő munkanapon kísérli meg újra a csomag kiszállítását. A második sikertelen kísérlet esetében a csomag visszakerül a Webáruházhoz. Bármely szállítási mód esetében, amennyiben a Termékek átvétele a Megrendelőnek felróható okból meghiúsul, úgy a Webáruház jogosult a Termék(ek) átadását megtagadni és a felmerült kárai – így különösen, de nem kizárólagosan a kiszállítás és a visszaszállítás díja – megtérítését követelni a Megrendelőtől.

 5.2. A Webáruház ezúton javasolja a Megrendelőinek, hogy a csomagot kézbesítéskor a Termék(ek)et annak kézhezvételekor azonnal alaposan vizsgálja meg és a Termék(ek)en esetlegesen észlelt sérülés, vagy a csomag esetleges hiányossága esetén ne vegye át a küldeményt, hanem kérje jegyzőkönyv felvételét. Az átvételi elismervény aláírásával a Megrendelő elismeri, hogy a megrendelt Termékeket hiánytalanul, sérülésmentesen és bontatlan, zárt csomagolásban átvette.

 Elállási jog :

5.3. Fogyasztó által megkötött szerződés esetében a Megrendelő – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően 14 (tizennégy) naptári napon belül jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni, amennyiben a megrendelt Termék(ek)et sérülésmentesen, eredeti csomagolásában tudja a Webáruház részére visszaszolgáltatni. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 (tizennégy) naptári nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő, vagy a Megrendelő által megjelölt, fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó Terméke(ke)t átveszi. A Megrendelő a Szerződés megkötésének napja és a Termék(ek) átvétele közötti időtartamban is gyakorolhatja a jelen pont szerinti elállási jogát. A Felek között a Szerződést akkor kell létrejöttnek tekinteni, ha a Megrendelő a megrendelését a Webáruháznak elküldte és azt a Webáruház részére e-mail formájában visszaigazolta, vagy ha a megrendelésének visszaigazolását a Megrendelő nem kapta meg, de a Terméket átvette.

 5.4. Az elállási jogát csak és kizárólag fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) 3. pont) jogosult gyakorolni. Ha a Megrendelő az elállási jogával élni kíván, úgy az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán az Üzemeltető székhelyére vagy e-mail elérhetőségére. Az elállási jog gyakorlása határidőben történik meg, ha a Megrendelő az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát a 6.1. pont szerinti határidő lejárta előtt elküldi/postára adja.

5.5. Ha a fogyasztónak minősülő Megrendelő eláll a szerződéstől, úgy a Webáruház haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási díjat is – kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Megrendelő a Webáruház által felkínált, legolcsóbb szokásos kiszállítási módtól eltérő kiszállítási módot választott. A Webáruház a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve ha a Megrendelő – az elállási nyilatkozatban, vagy azt követően más módon – más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

5.5/2  A termékvisszaküldés joga nem vonatkozik (i) az Ön sajátos kérése szerint készült vagy nyilvánvalóan személyre szabott termékekre; (ii) a gyorsan romló vagy szavatosságukat vesztő termékekre; (iii) az egészségvédelmi és higiéniai okokból vissza nem küldhető, szállítás után le nem zárt állapotban levő termékekre; vagy (iv) lezárt állapotban levő audió vagy videó felvételekre vagy lezárt szoftverre, amit kiszállítás után szétszereltek.

5.6. Az elállási jog gyakorlása esetén a Megrendelő köteles a Webáruház számára (2030 Érd, Ciklámen u. 1/b) az elállással érintett Termék(ek)et indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül visszaküldeni, vagy átadni. A Termék(ek) visszaküldésének, vagy visszaadásának közvetlen költségét Megrendelő viseli. Az utánvétellel feladott csomagokat nem áll módunkban átvenni, azt visszafordítjuk a Megrendelő költségére.

 5.7. A 6.3. pont szerinti visszatérítést a Webáruház mindaddig jogosult visszatartani, amíg az elállással érintett Termék(ek) vissza nem került(ek) a Webáruházhoz, vagy amíg a Megrendelő kétséget kizáróan nem igazolta, hogy az elállással érintett Termék(ek)et visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

5.8. A Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a Termék(ek)ben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék(ek) jellegének és tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Webáruház követelheti a Termék fentiek szerinti mértéket meghaladó, vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.

5.9. A Megrendelőt megillető elállási jogra vonatkozó egyéb szabályokat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet tartalmazza.

 1. Kellékszavatosság, termékszavatosság:

Kellékszavatosság

6.1. A Megrendelő a Termék(ek) megrendelésére irányuló szerződés Webáruház általi hibás teljesítése esetén a Webáruházzal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. 6:159-167.§§-aiban foglalt rendelkezések szerint. Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelőt választása szerint az alábbi jogok illeti meg a Ptk. alapján:

- elsősorban a Termék(ek) kijavítását, vagy kicserélését követelheti (melyet a dolog tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendetetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni), kivéve ha a választott kellékszavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Webáruháznak másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági igény teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet, vagy

 - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Webáruház költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Webáruház a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének az előző bekezdésben zárójelben feltüntetett feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz, vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 A Termékek jellegéből adódóan a kellékszavatossági igény érvényesítése során a Megrendelő elsődlegesen kijavítást kérhet, amennyiben ez lehetetlen vagy aránytalan többletköltséggel jár, a Termékkel kapcsolatos hibás teljesítés esetén a Megrendelő kicserélést kérhet. Amennyiben a Webáruház a kicserélést nem vállalta vagy annak nem tud eleget tenni, vagy a Megrendelő kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, úgy a Megrendelő másodlagosan jogosult a Termékek vételárából árleszállítást kérni vagy a Szerződéstől elállni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kellékszavatossági jogok érvényesítési sorrendje minden Megrendelőre nézve –a Ptk. rendelkezései – alapján kötelező, vagyis az árleszállítást vagy elállást megelőzően kicserélést kell kérni és csak a fenti feltételek teljesülése esetén léphet tovább a kellékszavatossági igények következő kategóriájába.

 6.2. Kicserélés, vagy elállás esetén a Megrendelő nem köteles azt az értékcsökkenést megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. Ha azonban a Termék kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor és ez a Megrendelő számára számottevő értéknövekedést eredményez, a Webáruház a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt – e rendelkezést azonban fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) esetén nem lehet alkalmazni.

 6.3. A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Webáruház adott okot.

6.4. A Megrendelő a hibát annak felfedezése után haladéktalanul köteles közölni a Webáruházzal. Fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) által megkötött szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő károkért a Megrendelő a felelős. A Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított 1 (egy) éves elévülési határidőn túl, míg fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) a szerződés teljesítésétől számított 2 (kettő) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogokat többé nem érvényesíthet.

 A Terméknek a kijavítással, vagy kicseréléssel érintett része vonatkozásában a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik.

 6.5. A Ptk. alapján a fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) által megkötött szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a szerződés teljesítését követő 6 (hat) hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt, kivéve ha e vélelem a dolog természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. E szabály értelmében a fogyasztónak minősülő Megrendelő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket a Webáruház szolgáltatta; ebben az esetben a Webáruház csak akkor mentesül a kellékszavatossági kötelezettség alól, ha igazolja, hogy a felismert hiba a teljesítés időpontjában nem volt meg, vagy ha az erre vonatkozó vélelem a dolog természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban mindig a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 6.6. A kellékszavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Webáruházat terhelik.

6.7. A Termékekre a Webáruház jótállást nem vállal és a Termékek nem esnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet hatálya alá, ekképpen azokra kötelező jótállás sem vonatkozik. A jótállási kötelezettség kizárása nem érinti a Megrendelők 7.1-7.5. pontban foglalt kellékszavatossági jogait, amelyet változatlanul érvényesíthetnek.

Termékszavatosság:

 6.8. Fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) által a Webáruházban vásárolt ingó dolog (termék) hibája esetén a Megrendelő – választása szerint – a fenti 7.1-7.5. pontokban foglaltak szerinti kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 6.9. Termékszavatossági igénye alapján a fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) kizárólag azt követelheti a Termék gyártójától, előállítójától és forgalmazójától, hogy a Termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak minősülő Megrendelő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a Terméket cserélje ki. Ebből a szempontból a Termék akkor tekintendő hibásnak, ha nem felel meg a Terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Termék előállítója, vagy forgalmazója által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Termék hibáját, hiányosságát – továbbá azt, hogy fogyasztónak minősül (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) – termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania. Tekintettel arra, hogy a Termékek jellegéből adódóan a kijavítás, mint termékszavatossági igény teljesítése lehetetlen, így termékszavatossági igényként a Megrendelő kicserélést kérhet.

 6.10. A fogyasztónak minősülő Megrendelő a hiba felfedezését követően késedelem nélkül köteles a hibát a Termék előállítójával, vagy forgalmazójával közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő a felelős.

6.11. A Termék előállítóját és forgalmazóját a termékszavatosság az adott Termék általa történt forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A termékszavatossági jogokat a Termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Termék előállítójával, vagy forgalmazójával szemben.

 6.12. A Termék előállítója és forgalmazója akkor mentesülhet a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége, vagy önálló foglalkozása körében gyártotta, vagy forgalmazta; hogy a Termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a technika és a tudomány állása szerint nem volt felismerhető; vagy hogy a Termék hibáját jogszabály, vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta; a mentesüléshez elegendő bármely ok bizonyítása.

6.13. A fogyasztónak minősülő Megrendelő termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a – csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a Termék kijavítással érintett részére vonatkozó – kellékszavatossági kötelezettség a Termék előállítóját, vagy forgalmazóját terheli. Közös szabályok

 6.14. A Megrendelő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet. Ilyen Megrendelői törekvés esetén a Webáruház elsősorban tisztázza a Megrendelővel azt, hogy a Megrendelő mely igényét kívánja érvényesíteni; ennek időtartama az igény teljesítésének időtartamába nem számít bele.

 1. Panaszkezelés, szavatossági igények intézése:

 Panasz

7.1. A Megrendelő a Webáruház Termékeinek fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Webáruházzal.

7.2. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Webáruház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelőnek átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek legkésőbb a panaszra adott érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Webáruház köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

7.3. Az írásbeli panaszt a Webáruház a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Webáruház indokolni köteles. A Webáruház a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 (öt) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 7.4. A panasz elutasítása esetén a Webáruház köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti és meg kell adni a Webáruház székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét is. Szavatossági igény intézése

 7.5. Szavatossági igény érvényesítésekor a Szerződés megkötését a Megrendelőnek kell bizonyítania. A Szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Megrendelő bemutatja.

7.6. A Webáruház a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. Ha a Webáruház a szavatossági kötelezettségének a Megrendelő által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a Megrendelő a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátani.

7.7. Ha a Webáruház a Megrendelő szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Megrendelőt.

7.8. A Webáruház a Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 (három) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 7.9. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti, fenti 8.1.-8.4. pontban ismertetett panasznak. Közös szabályok

 7.10. A Megrendelő panaszát vagy szavatossági igényét bejelentheti a Webáruház fejlécben megjelölt bármely elérhetőségén (székhely, telefon, e-mail).

7.11. A Webáruházban vásárolt termékekkel, szolgáltatásokkal, illetve a vásárlással kapcsolatban, továbbá a jelen ÁSZF egészének, vagy bármely részének érvénytelenségével kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogviták elbírálása során a magyar jog az irányadó.

 7.12. A Webáruház működésével, termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos bármilyen panasz esetén a Megrendelők a lakóhelyük, tartózkodási helyük szerint illetékes Békéltető Testülethez, vagy Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez (1052 Budapest, Városház u. 7.) továbbá Magyarország rendes bíróságaihoz fordulhatnak.

 1. Kizárás a Webáruházból:

8.1. A Webáruház fenntartja a jogot bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció, vagy más tartalom, információ törlésére , mely értelmezése szerint ellenkezik a Webáruház megfelelő használatával, vagy amelyet a Webáruház rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek, erkölcstelennek, vagy egyéb okból nemkívánatosnak minősít. A kizárással szemben a Webáruház külön jogorvoslati lehetőséget nem biztosít.

 1. Záró rendelkezések

9.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, valamint más hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

 9.2. A jelen Általános Szerződési Feltételek a Weboldalon történő közzététel napjától visszavonásig érvényesek.

 9.3. A Webáruház bármikor jogosult jelen általános szerződési feltételeket egyoldalúan módosítani. Az ilyen módosítások a Weboldalon történő közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba.

 9.4. Jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezések valamelyikének érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés alkalmazhatóságát.

 9.5. Amennyiben a Webáruház a jelen ÁSZF alapján megillető valamely jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Amennyiben a Webáruház egy-egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez vagy kikötéséhez, az nem jelenti azt, hogy lemondott volna arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához és betartatásához.

 9.6. A Webáruház és a Megrendelő vitás ügyeiket elsődlegesen békés úton próbálják rendezni. Az ilyen módon nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

9.7. A Weboldal felhasználói, illetve Megrendelői a jelen Általános Szerződési Feltételeket, a Weboldal, vagy a Webáruház használatát érintő, továbbá a megrendelt termékekkel kapcsolatos bármilyen további kérdéseikkel, észrevételeikkel a Webáruházhoz fordulhatnak a levarybag@gmail.com e-mail címen.

9.8. A weboldalon való vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és technológiájával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Webáruház nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra csatlakozás miatt következett be.

 9.9. A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. A Webáruház jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan bármikor módosítani. Az esteleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Webáruház jogot formál arra, hogy a Webáruház tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve az árakat és egyéb díjakat is.

 9.10. A Webáruház a Megrendelők vagy Megrendelő képviselője személyes adatainak védelmében a tőle elvárható fokozott figyelemmel és körültekintéssel jár el. A személyes adatok kezeléséről és védelméről a Webáruház az adatkezelési szabályzatában meghatározottak szerint gondoskodik, amely szabályzat megismerése elengedhetetlen a Webáruház jogszerű használatához és a regisztrációhoz.

 

 • . Vonatkozó jogszabályok:

A jelen ÁSZF elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra: 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet –a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Érd, 2017.11.06

 

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT MINTA

 csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:1 Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 Kelt: