Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek /ASZF/

A https://levarybag.com webáruházának (a továbbiakban: Webáruház)

Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF)

 A Webáruház üzemeltetőjének adatai:

 Cégnév: Hegymegi Artúr E.V.

 Székhely: 2030 Érd, Ciklámen u. 1/b

 Nyílvántartási szám: 51906131

 Adószám: 68549873-1-33

 Statisztikai számjel: 68549873-9003-231-13

E-mail elérhetőség: levarybag@gmail.com (a továbbiakban: Üzemeltető)

Telefonszám: +36305783866

A szerződés alanyai:

 1. Megrendelő: A Webáruház Megrendelőjévé azon természetes és jogi személyek válhatnak, akik a Webáruház felületének alkalmazásával megrendelést aktiválnak és ezen aktiválási folyamat részeként elfogadják a Webáruház által előírt jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF), Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat. Amennyiben a jelen ÁSZF-ben foglalt szabályok eltérnek a fogyasztónak minősülő Megrendelők és a jogi személy Megrendelők vonatkozásában, úgy ezt a Webáruház az ÁSZF-ben egyértelműen és kifejezetten jelzi.
 2. Webáruház: A Webáruház egyéni vállalkozó, amely a weboldal üzemeltetését biztosítja és a Megrendelőkkel vásárlásaik alkalmával eladóként jogviszonyba kerül.
 3. Szállító: a szállítás helyétől függően az áru kiszállítására igénybe vett harmadik személy, aki gazdaságilag elkülönül a Webáruháztól, és ezen tevékenységért vállalkozási díj illeti meg a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint.
 4. Általános rendelkezések és felhasználási feltételek, az ÁSZF hatálya:

 1.1. Jelen ÁSZF teljes egészében nyilvános, a Webáruház minden általában elvárható intézkedést megtett annak érdekében, hogy a Megrendelő az ÁSZF-et még a szerződéses jogviszony létrejötte előtt megismerje.

 1.2. Minden a Weboldalon (https://levarybag.com) megrendelhető termékre és szolgáltatásra nézve a jelen Általános Szerződési Feltételeket kell alkalmazni.

 1.3. A Weboldalra történő belépéssel, a Weboldal használatával és a megrendelés leadásával a Megrendelő kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Webáruház használatára és szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (beleértve az Adatvédelmi Szabályzatot is) és annak minden pontjával egyetért – abban az esetben is, amennyiben ezen szerződési feltételek eltérnek a szokásos piaci gyakorlattól. Az Adatvédelmi Szabályzatban és a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak el nem fogadása esetén a Megrendelő és a Webáruház között szerződéses jogviszony nem jön létre.

1.4. A Weboldalra történő belépéssel, a Weboldal használatával és a megrendelés leadásával a Megrendelő kijelenti, hogy mindenre kiterjedően ismeri és elfogadja az internetes vásárlás korlátait.

1.5. A Weboldalon felhasznált védjegyek és egyéb védett tartalmak jogosulatlan felhasználása tilos, a jogosulatlan felhasználás büntetőjogi és polgári jogi jogkövetkezményeket vonhat maga után, ennek megfelelően tilos a Webáruházban megjelenő bármilyen tartalom vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése. A Megrendelő a Webáruházban vásárolt termékeket az Üzemeltető előzetes, írásbeli engedélye nélkül kereskedelmi forgalomban nem értékesítheti.

 1.6. A Webáruház minden az adott helyzetben általában elvárhatót megtesz a Weboldalon feltüntetett adatok pontosságáért, azonban az esetlegesen pontatlanul, vagy helytelenül feltüntetett adatokért, a Webáruház működését biztosító informatikai rendszer hibáiért felelősséget nem vállal.

 1.7. A szerződés, illetve az azzal kapcsolatos kommunikáció nyelve a magyar és angol. A szerződés teljesítésével kapcsolatos kommunikációért a Webáruház díjat nem számít fel.

 1.8. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan országra, ahová a Webáruház a megrendelt Termék(ek) szállítását vállalja.

 

2.A szerződés tárgyára vonatkozó rendelkezések:

2.1. A Webáruház az Üzemeltető által gyártott táskákat és kiegészítőket (a továbbiakban: Termék/Termékek) forgalmaz. A Termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a tényleges Terméktől. A Webáruház a Termékek mellett rövid leírásban feltünteti az adott Termék jellemzőit, tulajdonságait, melyek tájékoztató jellegűek.

2.2. A megjelenített Termékek a Webáruházon keresztül rendelhetők meg. A Termékek árai az minden egyéb adót és termékdíjat, stb. tartalmaznak – kivéve az Európai Unión kívüli szállítással felmerülő esetleges vámokat, valamint a szállítás költségeit.

 2.3. A Webáruház nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért vagy Termék jellemzőkért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, a Termék(ek) közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra vagy jellemzőre. Ilyen esetekben a Webáruház nem köteles a Termék(ek)et a Weboldalon feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a megrendelés visszaigazolásában köteles felajánlani a helyes áron történő szállítást, amely ajánlat ismeretében a Megrendelő, döntése szerint jogosult a Termék(ek)et a helyes áron megrendelni, vagy jogosult bármely hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállni a vásárlási szándékától – amely esetben azonban egyik fél sem jogosult a hibás ár feltüntetésből eredően bármilyen vagyoni, vagy nem vagyoni természetű igényt érvényesíteni a másik féllel szemben.

 2.4. Amennyiben akciós ár vagy egyéb kedvezményes lehetőség kerül bevezetésre, úgy a Webáruház teljes körűen tájékoztatja a felhasználókat az akció időtartamáról, igénybevételének feltételeiről.

 

3.A vásárlás folyamata :

3.1. A megvásárolni kívánt Termék(ek) mellett található „kosárba" ikonra történő kattintással a kiválasztott Termék – a Megrendelő által megadott darabszámban – a Megrendelő virtuális kosarába kerül. A Termékek kosárba helyezése még nem jelent megrendelési kötelezettséget; a vásárolni kívánt mennyiség a termékek mellett megjelenő négyzetbe kattintva növelhető, a termék alatt megjelenő sávba kattintva kiválasztható a szállítás országa, a kiválasztott Termék törölhető, a Megrendelő visszatérhet a Webáruházba, ahol folytathatja a Termék(ek) kiválasztását új, vagy további Termékeket adhat a kosarához.

 3.2. A kiválasztott Termékek és azok darabszámának véglegesítését követően a "megrendelés" gombra kattintva, a fizetést lehet kiválasztani, a szállítási módot, majd az oldal a Megrendelőt a fizetési oldalra irányítja, ha kártyás fizetést választotta.

3.3. Következő lépésként a Webáruház felajánlja a Megrendelő számára a lehetséges szállítási célországokat, amelyek közül a Megrendelő szabadon választhat. A Szállítási feltételeket a jelen ÁSZF 5. pontja tartalmazza. A Megrendelő fizetési oldalon adhatja meg a számlázással és szállítással kapcsolatos adatokat. A megadott adatok pontosságáért a Megrendelő felel, a Webáruház kizárja a felelősségét az adatok pontatlan, téves vagy hiányos megadásából eredő esetleges késedelemért és károkért.

 3.4. A „megrendelés" ikonra kattintva lehet elküldeni a megrendelést, mellyel a Megrendelő egyben hozzájárul az megrendeléshez kapcsolódó informatikai adathalmaz Webáruház számítógépes rendszere általi fogadásához, illetve annak feldolgozásához, továbbá ezzel kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF és Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmát maradéktalanul megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.5. A „Megrendelés" gomb megnyomása a feltüntetett (az egyéb adókat, termékdíjakat, stb. magában foglaló) összegre vonatkozó fizetési kötelezettséget vonja maga után. A rendszer ezt követően átirányítja a megrendelőt a fizetőfelületre, ahol bankkártyával kerül sor a termék kifizetésére, amenyiben az előre utalást választotta, az utalandó számlaszámot a visszaigazoló e-mailben találja.

 3.6. A Termékek megrendelésére vonatkozó szerződés a Termék árának megfizetésével és a Webáruház általi visszaigazolásával jön létre, mely visszaigazolást a Webáruház 48 (negyvennyolc) órán belül köteles elektronikus úton – a Megrendelő által a megrendelés, vagy a regisztráció során megadott e-mail címre – megküldeni. A megrendelés leadásával és annak a Webáruház általi visszaigazolásával létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt a Webáruház nyilvántartja (a továbbiakban: Szerződés). Amennyiben a visszaigazolás 48 (negyvennyolc) órán belül nem érkezik meg a Megrendelőhöz, úgy a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Ilyen esetben kérjük vegye fel a kapcsolatos a Webáruházzal a fenti elérhetőségek valamelyikén.

 3.7. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Webáruházhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Webáruház kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a megrendelési visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Megrendelő rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, internet-, szerver-, egyéb technikai hiba esetén, vagy egyéb okból, amely a Megrendelő gondatlanságára vezethető vissza. Ilyen esetekben a felek között a Szerződés nem jön létre.

3.8. A Szerződésben foglaltakat a Megrendelő köteles teljesíteni és betartani, a megrendelt Termék(ek)et átvenni. Amennyiben a Megrendelő a Termék(ek)et nem veszi át, a Webáruház jogosult a felmerült kárai (így különösen, de nem kizárólagosan a kiszállítás és a visszaszállítás díja) megtérítését követelni, jogosult továbbá a Megrendelőt a Webáruház további használatából kizárni.

 3.9. A Megrendelő a Webáruház bármely elérhetőségén (e-mail, telefon) hétköznapokon reggel 9 és délután 17 óra között érdeklődhet megrendelt Termékekkel kapcsolatban.

3.10. A megrendelt Termékekről – továbbá a szállítási díjról – a Webáruház számlát készít, melyet a fizetést követően a szállítással egyidejűleg küld meg a Megrendelőnek. A számlát a Webáruház a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolja.

4. Fizetési feltételek:

 A megrendelt Termékek vételárát a Megrendelő három úton fizetheti meg:

4.1. a teljes vételárat és a szállítási költségeket megfizetheti a kiszállítást megelőzően átutalással, vagy 

4.2. a teljes vételára és a szállítási költségeket megfizetheti a PAYPAL fizetési rendszerén keresztül

4.3.  Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

A Webáruház sem a Megrendelő, sem az Üzemeltető bankja felé nem továbbít vásárlói adatokat, és a Webáruház sem kap a Megrendelő bankjától banki adatokat, kivéve a tranzakció sikerességéről szóló igazolást.

 4.4. A fentiekben meghatározottaktól eltérő fizetési módot vagy feltételt, így például csekket, vagy váltót a Webáruháznak nem áll módjában elfogadni.

5. Szállítási feltételek:

A Webáruházban megvásárolt Termék(ek)et Magyarországon belül a Megrendelés visszaigazolását követő 15 (Tizenöt) munkanapon belül kiszállítja a Megrendelőnek, a választott módon. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az egyéb célországokba történő megrendelés esetén a szállítási idő 15 (Tizenöt) munkanapnál több is lehet. A szállítási módok – a szállítási címtől függően – az alábbiak lehetnek: Magyarországon belül GLS csomagként vagy Foxpost automatába, külföldre történő szállítás esetén MPL csomagként.

A szállítás költsége csomagonként eltérő lehet. Az Európai Unión kívül történő szállítás esetén a szállítás vámköteles lehet, melyre a Webáruháznak nincsen ráhatása, ennek összegét a Termék vételára nem tartalmazza.

5.1. A Webáruház által megbízott szállító a megrendelt Termék(ek)et munkanapokon reggel 8 és délután 6 óra között szállítja ki a Megrendelő által megadott szállítási címre. A Termékeket tartalmazó csomag sikertelen kiszállítása esetén a szállító értesítést hagy a szállítási címen, amely értesítőn található telefonszámon lehet egyeztetni a futárral a csomag ismételt kézbesítésének időpontjáról. Ennek hiányában a futár az első sikertelen kézbesítést követő munkanapon kísérli meg újra a csomag kiszállítását. A második sikertelen kísérlet esetében a csomag visszakerül a Webáruházhoz. Bármely szállítási mód esetében, amennyiben a Termékek átvétele a Megrendelőnek felróható okból meghiúsul, úgy a Webáruház jogosult a Termék(ek) átadását megtagadni és a felmerült kárai – így különösen, de nem kizárólagosan a kiszállítás és a visszaszállítás díja – megtérítését követelni a Megrendelőtől.

 5.2. A Webáruház ezúton javasolja a Megrendelőinek, hogy a csomagot kézbesítéskor a Termék(ek)et annak kézhezvételekor azonnal alaposan vizsgálja meg és a Termék(ek)en esetlegesen észlelt sérülés, vagy a csomag esetleges hiányossága esetén ne vegye át a küldeményt, hanem kérje jegyzőkönyv felvételét. Az átvételi elismervény aláírásával a Megrendelő elismeri, hogy a megrendelt Termékeket hiánytalanul, sérülésmentesen és bontatlan, zárt csomagolásban átvette.

 Elállási jog :

5.3. Fogyasztó által megkötött szerződés esetében a Megrendelő – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően 14 (tizennégy) naptári napon belül jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni, amennyiben a megrendelt Termék(ek)et sérülésmentesen, eredeti csomagolásában tudja a Webáruház részére visszaszolgáltatni. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 (tizennégy) naptári nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő, vagy a Megrendelő által megjelölt, fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó Terméke(ke)t átveszi. A Megrendelő a Szerződés megkötésének napja és a Termék(ek) átvétele közötti időtartamban is gyakorolhatja a jelen pont szerinti elállási jogát. A Felek között a Szerződést akkor kell létrejöttnek tekinteni, ha a Megrendelő a megrendelését a Webáruháznak elküldte és azt a Webáruház részére e-mail formájában visszaigazolta, vagy ha a megrendelésének visszaigazolását a Megrendelő nem kapta meg, de a Terméket átvette.

 5.4. Az elállási jogát csak és kizárólag fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) 3. pont) jogosult gyakorolni. Ha a Megrendelő az elállási jogával élni kíván, úgy az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán az Üzemeltető székhelyére vagy e-mail elérhetőségére. Az elállási jog gyakorlása határidőben történik meg, ha a Megrendelő az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát a 6.1. pont szerinti határidő lejárta előtt elküldi/postára adja.

5.5. Ha a fogyasztónak minősülő Megrendelő eláll a szerződéstől, úgy a Webáruház haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási díjat is – kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Megrendelő a Webáruház által felkínált, legolcsóbb szokásos kiszállítási módtól eltérő kiszállítási módot választott. A Webáruház a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve ha a Megrendelő – az elállási nyilatkozatban, vagy azt követően más módon – más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

5.5/2  A termékvisszaküldés joga nem vonatkozik (i) az Ön sajátos kérése szerint készült vagy nyilvánvalóan személyre szabott termékekre; (ii) a gyorsan romló vagy szavatosságukat vesztő termékekre; (iii) az egészségvédelmi és higiéniai okokból vissza nem küldhető, szállítás után le nem zárt állapotban levő termékekre; vagy (iv) lezárt állapotban levő audió vagy videó felvételekre vagy lezárt szoftverre, amit kiszállítás után szétszereltek.

5.6. Az elállási jog gyakorlása esetén a Megrendelő köteles a Webáruház számára (2030 Érd, Ciklámen u. 1/b) az elállással érintett Termék(ek)et indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül visszaküldeni, vagy átadni. A Termék(ek) visszaküldésének, vagy visszaadásának közvetlen költségét Megrendelő viseli. Az utánvétellel feladott csomagokat nem áll módunkban átvenni, azt visszafordítjuk a Megrendelő költségére.

 5.7. A 6.3. pont szerinti visszatérítést a Webáruház mindaddig jogosult visszatartani, amíg az elállással érintett Termék(ek) vissza nem került(ek) a Webáruházhoz, vagy amíg a Megrendelő kétséget kizáróan nem igazolta, hogy az elállással érintett Termék(ek)et visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

5.8. A Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a Termék(ek)ben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék(ek) jellegének és tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Webáruház követelheti a Termék fentiek szerinti mértéket meghaladó, vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.

5.9. A Megrendelőt megillető elállási jogra vonatkozó egyéb szabályokat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet tartalmazza.

 

6. Kellékszavatosság, termékszavatosság :

Kellékszavatosság

6.1. A Megrendelő a Termék(ek) megrendelésére irányuló szerződés Webáruház általi hibás teljesítése esetén a Webáruházzal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. 6:159-167.§§-aiban foglalt rendelkezések szerint. Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelőt választása szerint az alábbi jogok illeti meg a Ptk. alapján:

- elsősorban a Termék(ek) kijavítását, vagy kicserélését követelheti (melyet a dolog tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendetetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni), kivéve ha a választott kellékszavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Webáruháznak másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági igény teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet, vagy

 - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Webáruház költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Webáruház a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének az előző bekezdésben zárójelben feltüntetett feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz, vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 A Termékek jellegéből adódóan a kellékszavatossági igény érvényesítése során a Megrendelő elsődlegesen kijavítást kérhet, amennyiben ez lehetetlen vagy aránytalan többletköltséggel jár, a Termékkel kapcsolatos hibás teljesítés esetén a Megrendelő kicserélést kérhet. Amennyiben a Webáruház a kicserélést nem vállalta vagy annak nem tud eleget tenni, vagy a Megrendelő kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, úgy a Megrendelő másodlagosan jogosult a Termékek vételárából árleszállítást kérni vagy a Szerződéstől elállni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kellékszavatossági jogok érvényesítési sorrendje minden Megrendelőre nézve –a Ptk. rendelkezései – alapján kötelező, vagyis az árleszállítást vagy elállást megelőzően kicserélést kell kérni és csak a fenti feltételek teljesülése esetén léphet tovább a kellékszavatossági igények következő kategóriájába.

 6.2. Kicserélés, vagy elállás esetén a Megrendelő nem köteles azt az értékcsökkenést megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. Ha azonban a Termék kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor és ez a Megrendelő számára számottevő értéknövekedést eredményez, a Webáruház a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt – e rendelkezést azonban fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) esetén nem lehet alkalmazni.

 6.3. A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Webáruház adott okot.

6.4. A Megrendelő a hibát annak felfedezése után haladéktalanul köteles közölni a Webáruházzal. Fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) által megkötött szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő károkért a Megrendelő a felelős. A Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított 1 (egy) éves elévülési határidőn túl, míg fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) a szerződés teljesítésétől számított 2 (kettő) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogokat többé nem érvényesíthet.

 A Terméknek a kijavítással, vagy kicseréléssel érintett része vonatkozásában a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik.

 6.5. A Ptk. alapján a fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) által megkötött szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a szerződés teljesítését követő 6 (hat) hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt, kivéve ha e vélelem a dolog természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. E szabály értelmében a fogyasztónak minősülő Megrendelő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket a Webáruház szolgáltatta; ebben az esetben a Webáruház csak akkor mentesül a kellékszavatossági kötelezettség alól, ha igazolja, hogy a felismert hiba a teljesítés időpontjában nem volt meg, vagy ha az erre vonatkozó vélelem a dolog természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban mindig a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 6.6. A kellékszavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Webáruházat terhelik.

6.7. A Termékekre a Webáruház jótállást nem vállal és a Termékek nem esnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet hatálya alá, ekképpen azokra kötelező jótállás sem vonatkozik. A jótállási kötelezettség kizárása nem érinti a Megrendelők 7.1-7.5. pontban foglalt kellékszavatossági jogait, amelyet változatlanul érvényesíthetnek.

Termékszavatosság:

 6.8. Fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) által a Webáruházban vásárolt ingó dolog (termék) hibája esetén a Megrendelő – választása szerint – a fenti 7.1-7.5. pontokban foglaltak szerinti kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 6.9. Termékszavatossági igénye alapján a fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) kizárólag azt követelheti a Termék gyártójától, előállítójától és forgalmazójától, hogy a Termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak minősülő Megrendelő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a Terméket cserélje ki. Ebből a szempontból a Termék akkor tekintendő hibásnak, ha nem felel meg a Terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Termék előállítója, vagy forgalmazója által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Termék hibáját, hiányosságát – továbbá azt, hogy fogyasztónak minősül (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) – termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania. Tekintettel arra, hogy a Termékek jellegéből adódóan a kijavítás, mint termékszavatossági igény teljesítése lehetetlen, így termékszavatossági igényként a Megrendelő kicserélést kérhet.

 6.10. A fogyasztónak minősülő Megrendelő a hiba felfedezését követően késedelem nélkül köteles a hibát a Termék előállítójával, vagy forgalmazójával közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő a felelős.

6.11. A Termék előállítóját és forgalmazóját a termékszavatosság az adott Termék általa történt forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A termékszavatossági jogokat a Termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Termék előállítójával, vagy forgalmazójával szemben.

 6.12. A Termék előállítója és forgalmazója akkor mentesülhet a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége, vagy önálló foglalkozása körében gyártotta, vagy forgalmazta; hogy a Termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a technika és a tudomány állása szerint nem volt felismerhető; vagy hogy a Termék hibáját jogszabály, vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta; a mentesüléshez elegendő bármely ok bizonyítása.

6.13. A fogyasztónak minősülő Megrendelő termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a – csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a Termék kijavítással érintett részére vonatkozó – kellékszavatossági kötelezettség a Termék előállítóját, vagy forgalmazóját terheli. Közös szabályok

 6.14. A Megrendelő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet. Ilyen Megrendelői törekvés esetén a Webáruház elsősorban tisztázza a Megrendelővel azt, hogy a Megrendelő mely igényét kívánja érvényesíteni; ennek időtartama az igény teljesítésének időtartamába nem számít bele.

 

7. Panaszkezelés, szavatossági igények intézése:

 Panasz

7.1. A Megrendelő a Webáruház Termékeinek fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Webáruházzal.

7.2. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Webáruház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelőnek átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek legkésőbb a panaszra adott érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Webáruház köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

7.3. Az írásbeli panaszt a Webáruház a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Webáruház indokolni köteles. A Webáruház a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 (öt) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 7.4. A panasz elutasítása esetén a Webáruház köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti és meg kell adni a Webáruház székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét is. Szavatossági igény intézése

 7.5. Szavatossági igény érvényesítésekor a Szerződés megkötését a Megrendelőnek kell bizonyítania. A Szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Megrendelő bemutatja.

7.6. A Webáruház a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. Ha a Webáruház a szavatossági kötelezettségének a Megrendelő által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a Megrendelő a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátani.

7.7. Ha a Webáruház a Megrendelő szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Megrendelőt.

7.8. A Webáruház a Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 (három) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 7.9. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti, fenti 8.1.-8.4. pontban ismertetett panasznak. Közös szabályok

 7.10. A Megrendelő panaszát vagy szavatossági igényét bejelentheti a Webáruház fejlécben megjelölt bármely elérhetőségén (székhely, telefon, e-mail).

7.11. A Webáruházban vásárolt termékekkel, szolgáltatásokkal, illetve a vásárlással kapcsolatban, továbbá a jelen ÁSZF egészének, vagy bármely részének érvénytelenségével kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogviták elbírálása során a magyar jog az irányadó.

 7.12. A Webáruház működésével, termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos bármilyen panasz esetén a Megrendelők a lakóhelyük, tartózkodási helyük szerint illetékes Békéltető Testülethez, vagy Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez (1052 Budapest, Városház u. 7.) továbbá Magyarország rendes bíróságaihoz fordulhatnak.

 

8. Kizárás a Webáruházból :

8.1. A Webáruház fenntartja a jogot bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció, vagy más tartalom, információ törlésére , mely értelmezése szerint ellenkezik a Webáruház megfelelő használatával, vagy amelyet a Webáruház rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek, erkölcstelennek, vagy egyéb okból nemkívánatosnak minősít. A kizárással szemben a Webáruház külön jogorvoslati lehetőséget nem biztosít.

9. Záró rendelkezések

9.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, valamint más hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

 9.2. A jelen Általános Szerződési Feltételek a Weboldalon történő közzététel napjától visszavonásig érvényesek.

 9.3. A Webáruház bármikor jogosult jelen általános szerződési feltételeket egyoldalúan módosítani. Az ilyen módosítások a Weboldalon történő közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba.

 9.4. Jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezések valamelyikének érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés alkalmazhatóságát.

 9.5. Amennyiben a Webáruház a jelen ÁSZF alapján megillető valamely jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Amennyiben a Webáruház egy-egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez vagy kikötéséhez, az nem jelenti azt, hogy lemondott volna arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához és betartatásához.

 9.6. A Webáruház és a Megrendelő vitás ügyeiket elsődlegesen békés úton próbálják rendezni. Az ilyen módon nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

9.7. A Weboldal felhasználói, illetve Megrendelői a jelen Általános Szerződési Feltételeket, a Weboldal, vagy a Webáruház használatát érintő, továbbá a megrendelt termékekkel kapcsolatos bármilyen további kérdéseikkel, észrevételeikkel a Webáruházhoz fordulhatnak a levarybag@gmail.com e-mail címen.

9.8. A weboldalon való vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és technológiájával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Webáruház nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra csatlakozás miatt következett be.

 9.9. A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. A Webáruház jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan bármikor módosítani. Az esteleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Webáruház jogot formál arra, hogy a Webáruház tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve az árakat és egyéb díjakat is.

 9.10. A Webáruház a Megrendelők vagy Megrendelő képviselője személyes adatainak védelmében a tőle elvárható fokozott figyelemmel és körültekintéssel jár el. A személyes adatok kezeléséről és védelméről a Webáruház az adatkezelési szabályzatában meghatározottak szerint gondoskodik, amely szabályzat megismerése elengedhetetlen a Webáruház jogszerű használatához és a regisztrációhoz.

 

10. Vonatkozó jogszabályok:

A jelen ÁSZF elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra: 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet –a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Érd, 2017.11.06

 

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT MINTA

 (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

 Címzett:1 Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 Kelt:

 

 

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési szabályzat

1.Adatkezelő neve, elérhetőségei:

Az adatkezelő megnevezése: Hegymegi Artúr E.V. (a továbbiakban: Adatkezelő/Vállalkozó)

Az adatkezelő levelezési címe: 2030 Érd, Ciklámen u. 1/b

Az adatkezelő e-mail címe: info@levarybag.com

                                      levarybag@gmail.com

Az adatkezelő telefonszáma: +36305783866

Honlap:  https://levarybag.com/

             https://levary.hu

2.A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama:

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás:

Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

 A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Barion fizetéssel kapcsolatos cookie-k:

A Szolgáltató a Barion Pixelt elsősorban csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és
–értékelésre, működéshez szükséges cookie-ként helyezi el.

Cookie neve                                                                         A sütik leírása és célja                                            SzolgáltatóA cookie-k   élettartama a böngészőben?

ba_vid Célja a Barion Smart Gateway segítségével történő online fizetés esetén a csalás felderítése a böngésző digitális ujjlenyomatának és az online szokásoknak megfelelően. Ez a cookie olyan adatokat szolgáltat, amelyeket felhasználhatunk a webhely felhasználóinak azonosítására több munkameneten keresztül. Barion Payment Inc. 1,5 évig a legutóbbi frissítéstől számítva
ba_vid.xxx Célja a Barion Smart Gateway segítségével történő online fizetés esetén a csalás felderítése a böngésző digitális ujjlenyomatának és az online szokásoknak megfelelően. Ez a cookie olyan adatokat szolgáltat, amelyeket felhasználhatunk a webhely felhasználóinak azonosítására több munkameneten keresztül. Ezenkívül összegyűjti a ba_vid, digitális ujjlenyomatokat a böngésző beállításaiból, az első, az aktuális és az utolsó látogatás időbélyegeit a webhelyen, valamint azt, hogy a harmadik féltől származó sütik engedélyezve vannak-e vagy sem. Barion Payment Inc. 1,5 évig a legutóbbi frissítéstől számítva
ba_sid Célja a Barion Smart Gateway segítségével történő online fizetés esetén a csalás felderítése a böngésző digitális ujjlenyomatának és az online szokásoknak megfelelően. Ez a cookie olyan adatokat szolgáltat, amelyeket felhasználhatunk a felhasználók azonosításához több webhelyen keresztül. Barion Payment Inc. 30 perc
ba_sid.xxx Célja a Barion Smart Gateway segítségével történő online fizetés esetén a csalás felderítése a böngésző digitális ujjlenyomatának és az online szokásoknak megfelelően. Ez a cookie olyan adatokat szolgáltat, amelyeket felhasználhatunk a felhasználók azonosításához egyetlen weboldalon keresztül. Barion Payment Inc. 30 perc

Ha a sütik élettartama a legutóbbi frissítés óta van meghatározva, az azt jelenti, hogy a webhely minden látogatása 1,5 évvel meghosszabbítja a sütik lejárati idejét a webhely utolsó látogatásának dátumától számítva. Ehhez az adatgyűjtéshez nincs szükség felhasználói beleegyezésre. Az összegyűjtött adatok adatkezelése a Barion Payment Inc. jogos érdekén alapul. További információk .
Egyéb technológiák: A böngésző digitális ujjlenyomata: Célja a csalárd munkamenetek kiszűrése a felhasználók böngészési viselkedése és böngészőik ujjlenyomatai alapján. Segít azonosítani az adott eszközön használt egyedi böngészőket. Saját weboldalunkon és más kereskedők webhelyein keresztül használjuk, akik a Barion Smart Gateway-t használják. Az adatvédelmi irányelvekről az adatvédelmi közleményünk 5.4. Fejezetében olvashat részletesen .

3.A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

A jelen szabályzat – az Infotv. 20.§ rendelkezéseinek megfelelve – tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő milyen adatokat  tart nyilván, azokat milyen célból, milyen alapon, miként és meddig kezeli, azokat kinek továbbítja, illetve hogy az adatokat kik ismerhetik meg. A jelen nyilatkozatból a Webáruház szolgáltatásait igénybe vevő személyek – illetve az említett jogszabály rendelkezéseiből – megtudhatják, hogy hogyan kérhetik a kezelt adatok pontosítását, illetve hogy miként kérhetik azok zárolását, vagy törlését az Adatkezelő nyilvántartásából, illetve hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogai sérelme esetén milyen jogorvoslati lehetőségeik vannak.

 

Jelen szabályzat elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatai alábbiak szerinti rögzítéséhez, kezeléséhez, illetve továbbításához.

 

A Weboldalon található tartalom (grafikák, képek stb.) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a feltüntetett szerző szerzői jogi oltalom alá eső alkotásai, amelyekkel kapcsolatos bármilyen hasznosítási, felhasználási joggal csak az Adatkezelő illetőleg a külön feltüntetett szerzők rendelkeznek.

 

  A Szabályzat mindenkor hatályos változata a webáruház felületén mindenki számára elérhető. A Vállalkozó  fenntartja magának a jogot a Szabályzat egyoldalú módosítására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásainak megfelelő módosítására.

 

   Az Info tv. 24. § (1) bekezdés rendelkezéseit figyelembe véve az Adatkezelő belső adatvédelmi felelőst nem nevez ki.

 

  Jelen szabályzat elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatai alábbiak szerinti  rögzítéséhez, kezeléséhez, illetve továbbításához.

 

 A jelen nyilatkozat nem vonatkozik azokra az – eltérő domain alatti – internetes oldalakra, amelyek a https://levarybag.com oldalról linken keresztül elérhetőek.

 Ezen honlapok tartalmáért, az ezen honlapok üzemeltetői által végzett adatkezelési, vagy más tevékenységért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.

 

  4.Értelmező rendelkezések

 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított - vagy közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

 

 személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

 hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

 

 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

 

 A fentiek alapján azok a természetes személyek, akik a Vállalkozó által üzemeltetett webáruház felületén személyes adataikat megadják, az Infotv. rendelkezéseire figyelemmel érintettnek minősülnek.

 

 5.A szabályzat hatálya

 

 A Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi természetes személyre, aki a Webáruházban vásárlást bonyolít le és személyes adatait megadja. Ennek megfelelően kiterjed azon jogi személyek képviselőire is, ahol a képviselő személyes adatait adja meg. Jogi személyek adatai a jelen adatkezelési szabályzat hatálya alá nem tartoznak.

 

 6.Az adatkezelés célja:

Személyes adatot az adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli. Az érintett az adatkezelési nyilatkozat elfogadásával járul hozzá a személyes adatainak kezeléséhez. Az adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen szabályzatban meghatározott célból és az Infotv. keretei között jogosult kezelni.

 

 A webáruház felületén megadott személyes adatok kezelésének célja a webáruház kereskedelmi tevékenységének biztosítása, vevőkkel történő kapcsolattartás biztosítása. A reklám- és marketing célú adatkezelést az adatkezelő kifejezetten feltünteti a webáruház felületén. Amennyiben az érintett szándéka, hogy ne szerepeljen a reklám- és marketing célú adatbázisban, vagy le szeretne onnan iratkozni, akkor erre az adatkezelő kifejezetten és folyamatosan lehetőséget biztosít webáruházának felületén vagy ezen szándékát az érintett az info@levarybag.com e-mail címen jelentheti be az adatkezelőnek.

 

Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, továbbá csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A Vállalkozó  a személyes adatokat regisztrált felhasználók esetében korlátlan ideig, nem regisztrált felhasználók esetében a megrendelés leadásától számított 1 (egy) évig, illetőleg mindkét esetben az érintett felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tárolja és kezeli. Az Infotv. értelmében törlés esetén a korábban megadott adatokat a Vállalkozó köteles nyolc napon belül felismerhetetlenné tenni, oly módon, hogy helyreállításukra többé ne legyen mód.

 

 Különleges adatra vonatkozó adatkezelést a Vállalkozó nem végez. Amennyiben ilyen adatot hoz az érintett tudomására, az adat törlésre kerül.

 Vállalkozó  az érintett felhasználókról adatbázist tart fenn és működtet, amely adatbázisban az érintett adatai is kezelésre kerülnek.

 

 A Vállalkozó a jelen Szabályzatban meghatározott keretek szerint jogosult az érintettek részére e-mailen hírlevelének kiküldésére, amely kizárólag csak a kereskedelmi tevékenységével összefüggésben tartalmazhat adatokat, tényeket vagy egyéb más információkat. A Vállalkozó az érintett felhasználók részére biztosítja a hírlevél küldéséről történő leiratkozás lehetőségét.

 

Amennyiben az érintett megrendelést ad le a Webáruházban értékesített termékekre, akkor az érintett a szabályzat elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Webáruház termék kiszállítását végző vállalkozók (Foxpost ZRT és Magyar Posta ZRT.) részére nevét és címét és telefonszámát a szolgáltatás teljesítésének érdekében átadja a szállításért felelős vállalkozónak.

 A Vállalkozó  adatbázisát  kellő gondossággal védi az illetéktelen behatolóktól és gondoskodik arról, hogy a személyes adatok illetéktelenek részére ne legyen hozzáférhető. A Vállalkozó  gondoskodik az Infotv. 7. §-ban előírt adatbiztonsági követelmények fennállásáról. Az érintettek kötelesek a szabályzatban foglaltak betartására és a jóhiszemű magatartás tanúsítására.

7.A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

8.Az adatkezelés időtartama:

Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, továbbá csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A Vállalkozó  a személyes adatokat regisztrált felhasználók esetében korlátlan ideig, nem regisztrált felhasználók esetében a megrendelés leadásától számított 1 (egy) évig, illetőleg mindkét esetben az érintett felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tárolja és kezeli. Az Infotv. értelmében törlés esetén a korábban megadott adatokat a Vállalkozó köteles nyolc napon belül felismerhetetlenné tenni, oly módon, hogy helyreállításukra többé ne legyen mód.

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot  meg kell őrizniük.

 

9.A kapcsolatfelvétellel járó adatkezelés

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info törvény) 20. §-a alapján tájékoztatjuk az érintettet, hogy jelen adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

A jelen adatkezelés célja: Az érintett részére hírlevél kiküldése, az érintett személyes adatainak a Hegymegi Artúr ( Levary bag desing)  saját marketingtevékenységének elősegítése, piackutatás, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás.
Az adatok hírlevél küldése, egyéb marketing tevékenység, piackutatás illetve tájékoztatás céljából történő felhasználását az érintett leiratkozással, illetve az adatok törlése iránti kérelemmel megtilthatja.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett határozott, tájékozott és önkéntes hozzájárulása az Info törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, és az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

Az adatkezelés köre: Az érintett által a cél eléréséhez szükséges, önkéntesen megadott valamennyi személyes adat (email cím, név, és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.)

Az érintett hozzájárulásával történő adatkezelés időtartama:
- az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
- az érintett utolsó adatfrissítésétől számított 2 év.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségen lehet kérni:

- e-mail útján az info@levarybag.com email címen

 

Kezelt adatok

Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok:  Név, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára.

 

10.Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Vállalkozó Facebook oldalán
A Vállalkozó termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.
A Vállalkozó Facebook oldalon feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.
A Vállalkozó Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Vállalkozó nem kezeli.
A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Vállalkozó előzetes értesítés nélkül kizárhatja
az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
A Vállalkozó nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért,
hozzászólásokért. A Vállalkozó nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért,

11.További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja

 

12 .ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

 1. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
  bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
  Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a
  tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Megbízott adatfeldolgozók, elérhetőségük és a megbízásuk célja

Adatfeldolgozó: Salesautopilot Kft.
Elérhetőség: +36 30 490 017
Cím: 1024 Budapest, Margit Krt. 31-33. félemelet 4.
Adatfeldolgozás célja: Érdeklődő, és vásárlói adatok tárolása, és marketing célzatú kommunikáció támogatása a szoftver segítségével.

Adatfeldolgozó: UNAS Online Kft.
Elérhetőség: 99 200 200
Cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Adatfeldolgozás célja: A vállalkozás webtárhely és domain szolgáltatását biztosítja. Webshopon keresztül történő vásárlások kezelése, és adatok tárolása.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

Adatfeldolgozó: VEOBTIKO Bt

Elérhetősége: 2030 Érd, Munkácsy Mihály u. 8.

Adatfeldolgozás célja: könyvelés

 

Adatfeldolgozó: DataMe Kft

Elérhetősége: 1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35.

Adatfeldolgozás célja:

Barion Marketing Cloudra és a Barion Pixelre vonatkozik

 

Adatfeldolgozó: Barion Payment Zrt.

székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.;

Adatfeldolgozás célja: 

 

Egyéb adatfeldolgozók: szállítással kapcsolatos adatfeldolgozás:

Hegymegi Artúr e.v. kisadózó fenntartja a jogot adatfeldolgozók igénybevételére, melynek személyéről az adatfeldolgozás megkezdését megelőzően, kifogás tételének biztosítása mellett ad egyedi módon tájékoztatást.

13..Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

14..Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog,
 • az adatok zárolásához való jog,
 • a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

15.Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

 

16.Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.